PRIVACY VERKLARING

Interieur Vanesch kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van INTERIEUR VANESCH en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan INTERIEUR VANESCH verstrekt. INTERIEUR VANESCH kan de volgende gegevens verwerken:

 • –  Uw voor en achternaam
 • –  Uw emailadres
 • –  Uw adresgegevens
 • –  Uw telefoonnummerINTERIEUR VANESCH verwerkt u persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk ( per email of per post ) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

  Daarnaast kan INTERIEUR VANESCH uw persoongegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

  INTERIEUR VANESCH bewaart uw persoongegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

  INTERIEUR VANESCH verstrekt uw persoongegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Op de website van INTERIEUR VANESCH worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. INTERIEUR VANESCH gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

  INTERIEUR VANESCH heeft Google geen toestemming gegeven om via ons informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

  U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot correctie of verwijdering sturen naar INFO@INTERIEURVANESCH.BE

  INTERIEUR VANESCH neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik. Neem dan contact op met INTERIEUR VANESCH via INFO@INTERIEURVANESCH.BE